top of page

Home Church byggs inte på några få människors uppoffringar, utan på engagemang och hängivenhet från alla som kallar Home Church sitt hem. Det är tillsammans vi kan göra en betydande skillnad i världen. Givande är att ge tillbaka något till Gud för allt han har gett till oss, och när du ger in i Home Church ger du inte bara till bland annat lokala sociala projekt utan du sår även in i Guds rike.

Sätt att ge

Bankgiro:   138-9477

Swish:   123 017 17 77

På våra möten

GE EN GÅVA

bottom of page