top of page

Till våra medlemmar i Home Church angående GDPR.

 

Från den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddslagen GDPR som ersatt personuppgiftslagen (PUL). Detta innebär att vi under en tid har sett över de medlemsuppgifter vilka vi har lagrade om våra medlemmar samt att vi nu behöver ditt godkännande som medlem för att lagra de uppgifter vi har om dig.

Vi hanterar dina uppgifter med respekt och omsorg. De kommer att förvaras i ett medlemsregister vilket vi sparar på ett usb-minne. De kommer alltså inte att finnas tillgängliga på internet någonstans utan endast lokalt på usb-minnet vilket vi låser in för att ta fram endast då det behöver redigeras. Skulle uppgifterna om dig behöva uppdateras eller ändras tar vi kontakt med dig. Vi kommer inte att lämna ut några uppgifter om dig till annan part utan ditt godkännande.

De uppgifter vi lagrar om dig är ditt förnamn, efternamn, e-post, mobilnummer, födelsedata (år-mån-dag), dopdatum och datum du blivit medlem hos oss.

För att allt ska gå helt rätt till och att vi ska vara säkra på att våra uppgifter om dig nu blir rätt uppdaterade ber vi dig nu fylla i dessa uppgifter om dig nedan samt ge ditt samtycke till att vi lagrar och hanterar dem på ovanstående angivna sätt. Datum för dop och medlemskap behöver du inte själv fylla i. Detta kompletterar vi det nya registret med utifrån det register vi haft sedan tidigare.

 

Så här gör du för att ge ditt samtycke:

  1. Fyll i aktuella uppgifter, och skriv under formuläret om samtycke till hantering av personuppgifter.

  2. Återsänd det underskrivna dokumentet till oss senast den 1/12 2018. Det går bra att mejla, posta eller lämna till pastorer, ordförande eller vice ordförande i kyrkan.

 

Om vi till församlingens årsmöte i slutet av mars 2019 inte har fått något aktivt samtycke från dig kommer vi att stryka dig ur vårt medlemsregister och eventuella övriga listor. Detta då vi inte kan se att vi har laglig rätt att behandla dina personuppgifter utan detta förnyade samtycke.

Om detta sker eller om du av någon annan anledning inte vill finnas med i vårt medlemsregister betyder det inte att ditt dop ogiltigförklaras, men ur juridisk synpunkt är du inte en medlem i föreningen Home Church längre. Vi kommer rent praktiskt att skriva ut och skicka ett dopintyg till dig vilket du kan använda senare för att gå med i denna eller annan församling om du vill.

Har du frågor kan du i första hand kontakta Stephan Ärlebrandt (stephan@homechurch.se)

Formulär:

Samtycke till hantering

av personuppgifter

Dokument:

Personuppgiftspolicy

Home Church

bottom of page